O soutěži Hudební olympiáda ČR

Soutěž je určena dětem a mládeži se zájmem o hudbu ve věku 12 až 19 let ze základních, středních a základních uměleckých škol.

Soutěžící čekají čtyři disciplíny zaměřené na ryze praktické znalosti a dovednosti (tedy nikoli na hudební nauku jako takovou):

 • Vědomostní a poslechový kvíz (neveřejné)
 • Ověření rytmických a pěveckých dovedností. Zpěv možno nahradit hrou všeobecně známé melodie z listu na svůj nástroj (neveřejné)
 • Zpěv lidové nebo umělé písně v českém jazyce ve formě koncertního vystoupení, tedy před publikem (veřejné)
 • Koncertní provedení vlastní předem připravené skladby (veřejné)

V Hudební olympiádě ČR zvítězí ten, kdo získá celkově nejvyšší počet bodů v součtu všech disciplín. Porota udělí i mimořádná ocenění v dílčích disciplínách a za osobité výkony.

Soutěž je sice kláním, ale především příležitostí k hudebnímu setkání těch, komu hudba a muzicírování přináší radost.


V letech 2012 se v Talinnu konala první Mezinárodní hudební olympiáda. Jejím cílem bylo posílit pozici hudební výchovy jako kreativního předmětu v systému vzdělávání v jednotlivých zemích účastníků, motivovat mladé lidi a nabídnout jim příležitost k vlastnímu uměleckému sebevyjádření na mezinárodním poli, rozšiřovat možnosti ke komponování hudby, rozvíjet hudební znalosti pro další rozvoj hudební tvořivosti mladých.

Ve druhém ročníku soutěže a zároveň při první české účasti roku 2014 v Rize zastupoval Českou republiky student Lukáš Janata, kterého do soutěže vyslala Společnost pro hudební výchovu ČR. Student Pražské konzervatoře a absolvent ZŠ a ZUŠ Liberec, školy s rozšířenou výukou Hv, zvítězil v nejprestižnější soutěžní disciplíně v prezentaci vlastní kompozice a v celkovém hodnocení obsadil 2. místo.

V roce 2016 v litevské Klaipedě hájil barvy české hudební výchovy žák 8. třídy ZŠ v Úvalech Václav Šolc. V celkovém pořadí skončil náš zástupce v bronzovém pásmu. Václav Šolce do mezinárodní soutěže vyslala opět SHV ČR.

V příštím roce 2018 se uskuteční další, v pořadí 4. mezinárodní hudební olympiáda. Aby Českou republiku mohl reprezentovat zástupce vzešlý z národního kola této soutěže, která u nás dosud neexistuje, rozhodla se SHV ČR iniciovat vznik Hudební olympiády ČR.

Výsledky 1. ročníku

1. Kategorie (12 - 15 let)

Zlaté pásmo

Martin Sadílek - GMHS Praha
(účast na 4. Mezinárodní hudební olympiádě v Tallinu 17. - 21.4.2018
Anna Jiřičková - GMHS Praha


Stříbrné pásmo

Tereza Bušová - ZŠ a ZUŠ Jabloňová, Liberec
Veronika Korčáková - ZUŠ V. Kaprálové, Brno
Lucie Kovářová - Gymnázium dr. A. Randy, Jablonec n. Nisou
Josefína Hudcová - ZUŠ Mladá Boleslav
František Sládek - GMHS Praha


Bronzové pásmo

Václav Voharčík - Soukromá ZUŠ SOLIS, s.r.o., České Budějovice
Karel Michal Houfek - GMHS Praha

2. Kategorie (16 - 19 let)

Zlaté pásmo

Filip Štrobl - Soukromá ZUŠ SOLIS, s.r.o., České Budějovice
(účast na 4. Mezinárodní hudební olympiádě v Tallinu 17. - 21.4.2018
Ludmila Hana Houfková - GMHS Praha


Stříbrné pásmo

Tereza Kinská - ZUŠ Střezina, Hradec Králové


Bronzové pásmo

Kristýna Gilarová - ZUŠ Střezina, Hradec Králové
Erika Čermáková - Gymnázium Jana Palacha, Praha 1

Mimořádná ocenění

1. Kategorie (12 - 15 let)

Mimořádné ocenění poroty za provedení vlastní kompozice

Martin Sadílek - GMHS Praha
Anna Jiřičková - GMHS Praha
František Sládek Václav Voharčík


Mimořádné ocenění za originalitu vlastní kompozice

Josefína Hudcová - ZUŠ Mladá Boleslav


Mimořádné ocenění za vynikající pěvecký projev

Lucie Kovářová - Gymnázium dr. A. Randy, Jablonec n. Nisou

2. Kategorie (16 - 19 let)

Mimořádné ocenění poroty za provedení vlastní kompozice:

Aneta Budzanowská - GMHS Praha
Ludmila Hana Houfková - GMHS
Filip Štrobl - Soukromá ZUŠ SOLIS, s.r.o., České Budějovice


Mimořádné ocenění za vynikající výkon ve zkoušce intonační a rytmické dovednosti

Filip Štrobl - Soukromá ZUŠ SOLIS, s.r.o., České Budějovice

Ocenění studentské poroty HO 2018

1. Kategorie (12 - 15 let)

Anna Jiřičková - za propracovanou kompozici
Tereza Kinská - za promyšlené nástrojové dialogy
Veronika Korčáková - za jistotu projevu a procítěnost
Lucie Kovářová - za přirozený a přijemný projev
František Sládek - za technické provedení skladby
Václav Voharčík - za hudební všestrannost
Josefína Hudcová - za originální pojetí
Martin Sadílek - za suverénní výstup

2. Kategorie (16 - 19 let)

Aneta Budzanowská - za novodobost a technické zvládnutí skladby
Erika Čermáková - za autentičnost a hloubku textu
Kristýna Gilarová - za aranžmá
Ludmila Hana Houfková - za pečlivost a odhodlání

Výsledky 2. ročníku

1. Kategorie (12 - 15 let)

Zlaté pásmo

Anna Jiřičková - GMHS Praha absolutní vítězka soutěže
Kristýna Říhová - Gym. Jar. Heyrovského, Praha
Enis Bennour - ZŠ s RVHV a ZUŠ, Teplice


Stříbrné pásmo


Bronzové pásmo

2. Kategorie (16 - 19 let)

Zlaté pásmo

Ludmila Hana Houfková - GMHS, Praha
Adéla Přibylová - Gym. J. K. Tyla, Hradec Králové
Matěj Rajm - Gym. Mnichovo Hradiště


Organizace soutěže

Soutěž proběhne ve dnech 25. - 26. února 2022 v prostorách Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, ZUŠ v následujících kategoriích:

1. kategorie: 12 – 15 let
1 A – žáci a žákyně ze ZŠ (nenavštěvují ZUŠ)
1 B – žáci a žákyně ZUŠ

2. kategorie: 16 – 19 let
2 A – studenti a studentky ze střední školy (nenavštěvují ZUŠ)
2 B – studenti a studentky ZUŠ

Orzanizační pokyny, informace

Místo konání:

Gymnázium a Hudební škola hl.m. Prahy, ZUŠ
Komenského nám. 400/ 9, 130 00 Praha 3
Kontakt: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
tel. 604 316 568

Jak se k nám dostanete?

 • Autem
  Bezprostřední okolí školy je v současné době v rekonstrukci, parkovací možnosti jsou proto velmi omezené. V případě nutnosti je možné zkusit zaparkovat v ulici Koněnova, kde jsou parkovací zóny, a případně také na parkovišti u nákupního střediska Billa 200 metrů od školy.
 • Autobusem
  Po příjezdu autobusem na Florenc: autobusem č. 175 ze zastávky Florenc do zastávky Rokycanova (1 minuta od školy).
 • Vlakem
  Po příjezdu vlakem na Hlavní nádraží v Praze: tramvají č. 5,9,15, 26 na zastávku Lipanská. Odtud pěšky 6 minut přes Havlíčkovo náměstí.

Ke stažení


On-line setkání pro zájemce o účast v soutěži

Bližší informace zájemcům (žák + pedagog) rádi předáme a Vaše konkrétní dotazy k přípravě na soutěž a jejímu průběhu zodpovíme při on-line setkání na ZOOMu 12. října 2021 od 19:00 do 20:00. Připojte se k nám:


ZOOM

Meeting ID: 938 0546 1908
Passcode: 314532

-->

Přihláška


Přihláška

Elektronickou přihlášku do soutěže podává jménem svého žáka/ žákyně hudební pedagog, a to nejpozději do 30. října 2021. Současně žák/ žákyně samostatně vypracuje motivační dopis v minimální délce jedné strany A4. Motivační dopis bude odeslán v den podání přihlášky na adresu: renetamusic@seznam.cz.

Na základě zaslané přihlášky a motivačního dopisu bude do celostátního kola vybráno odbornou komisí dvacet soutěžících, kteří budou o své účasti v soutěži informováni nejpozději do 17. listopadu 2021. Zároveň s vyrozuměním dostanou pokyn k úhradě registračního poplatku 500, - Kč za soutěžícího (fakturu lze vystavit na školu nebo fyzickou osobu).